VÄLKOMMEN!

Det är vi som är SSKål, Sjuksköterskesektionens festeri vid Linköpings Universitet.

Festeriet består av tolv studenter från olika terminer på sjuksköterskeprogrammet och vi strävar efter
att göra tiden som student så rolig och händelserik som möjligt. Under vårt verksamhetsår anordnar vi både sittningar och temadagar.
 Vi styr den årliga husfest på Kårhuset Kollektivet i november, AMBULANSEN! Dessutom anordnar vi traditionsenligt
valborgs största fest på Kårallen, nämligen AKUTEN!
För ”på valborg stannar man i Linkan!” 

Undrar du över vad respektive post gör under verksamhetsåret? Kolla under KOMPISAR!

Boka oss gärna för gückel på: gyckel@sskal.se och följ oss på våra sociala medier @sskal2122 för att få se vad vi pysslar med!

Och glöm inte; snabbaste vägen till AKUTEN är ju självklart AMBULANSEN!