Kontakta SSKål

Gückelbokning: gyckel@sskal.se

Chief: chief@sskal.se

Kassör: kassor@sskal.se

Biljett och Bokning: biljettochbokning@sskal.se

PR & Media: prmedia@sskal.se

Tryck & Design: tryckochdesign@sskal.se

Sponsring: studiesocialtssk@outlook.com

Mat och sittning: sskal.matsittning@gmail.com

Personal: sskalpersonal@gmail.com

Öl och bar: Olochbar.sskal@gmail.com 

Prrojekt: Projektsskal@gmail.com 

Kontakta oss

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.