SSKål 21/22

Sofia Mälsjö, Chief

Som Cheif i SSKål är jag högst ansvarig gentemot externa parter, så som andra festerier, utskott och organisationer. Detta vad gäller mejl, möten och evenemang. Inom festeriet är det jag som organiserar vårt arbete, samt stämmer av med samtliga poster så att arbetet går framåt på ett effektivt och bra sätt.

chief@sskal.se

Madelene Åkesson, Mat & Sittning

Som MoS innebär det att jag har det största ansvaret för våra två fantastiska sittningar SSkräcken och Vårsittningen! Dessutom ser jag till att det finns mat eller gofika på våra fester, evenemang och möten så att ingen ska behöva gå hungrig!

sskal.matsittning@gmail.com

Elise Sjöberg, Fix & Trix

Jag som fix och trix ansvarar tillsammans med bästa klipp och klistra för det huvudsakliga som visas utåt/kreativa inom festeriet. Detta innefattar planscher, videor inför event samt märken och lite till.

tryckochdesign@sskal.se

Siri Nyman

Siri Nyman, PR & Media

Som PR & Media har jag ansvaret för SSKåls alla sociala medier. Jag har också hand om alla PR-veckor och allt som har med markandsföring att göra. Jag ser också till att vi hjälper andra festerier med deras marknadsföring. I posten PR & Media har man också mycket sammarbete med TnD.

prmedia@sskal.se

Elin Luttu, Biljett & Bokning

Som BoB har jag ansvar över det mesta som har med biljetter att göra, är en fena på att boka LiUs finaste lokaler samt stöttar chefen vid behov. Hör ni någon ropa ”kom och köp” är det till största sannolikhet jag som sitter och säljer biljetter någonstans nära dig.

biljettochbokning@sskal.se

Alma Zetterlund, Projekt & Event

Min post projekt & event är väldigt bred! Under året i SSKål har jag ansvar för att anordna aktiviteter och events avsedda för sjuksköterskeprogrammet, jag kommer även att hålla i ett projekt där endast lagar & vår ekonomi sätter gränser vilket är jättespännande! När jag inte sysslar med mitt eget så hjälper jag FoS-Sanna med att söka spons.

Projektsskal@gmail.com 

Tobias Asp, Kassör

Som kassör har jag hand om ekonomin i festeriet. Bland annat ser jag till så att budgetar följs och godkänner eventuella inköp.

kassor@sskal.se

Mikaela Lannerup, Personal

Som personal ser jag till att det finns folk som jobbar på de evenemang som vi anordnar, framförallt Ambulansen och Akuten. Jag ser även till att vi i SSKål jobbar för andra festerier som utbyte och håller koll på att vi alla är i bra skick för en jobbdag/natt/morgon! 

sskalpersonal@gmail.com

Ida Rosander, Öl & Bar

Som Öl & Bar har jag huvudansvar för att släcka törsten på de som besöker våra event, med både alkoholhaltiga drycker samt alkoholfria alternativ. En kreativ post som såklart har ett fokus på bryggning av Linköpings guld, fulvinet!

Olochbar.sskal@gmail.com 

Karin Nordström

Karin Nordström, Klipp & Klistra

Som klipp & klistra arbetar man tillsammans med fix & trix (och även pr&media) för det som syns utåt för sskål, det vill säga affischer och pr-filmer inför evenemang, märken m.m.

tryckochdesign@sskal.se

Sanna Kindström, Fest & Spons

Som fest & spons innebär det att jag har ett huvudansvar för våran fest Ambulansen som är i november och Akuten som äger rum under Valborg. Sponsdelen innebär en massa kontakt med alla möjliga olika företag i ett försök till o samla ihop sponsorer till alla olika evenemang som festeriet anordnar under årets gång.

studiesocialtssk@outlook.com

Elias Andersson, Gückel

Som gückelansvarig har jag koll på våra gyckel dvs musikaliska framträdanden. Det innebär att skriva gyckel, hålla i övningstillfällen för SSKål och se till att vi låter så bra som möjligt, bli bokade av andra festerier/fadderier för att uppträda för andra program samt boka andra duktiga festerier som ska uppträda på våra tillställningar! Jag har även ljud och ljus ansvar och på våra kommande fester.

gyckel@sskal.se